Men’s Body Spray

Shurq-Al-Khaleej

Body Spray 150ml

Kaveh

Body Spray 150ml

Rhuz Khos

Body Spray 150ml

Kayani Dastoor

Body Spray 150ml

Bakhoor Aseer

Body Spray 150ml

Makhallat Al Aud

Body Spray 150ml

Sahar Raghba

Body Spray 150ml

Rooh Mashariq

Body Spray 150ml

Women’s Body Spray

Zoha Sadaf

Body Spray 75ML

Faith

Body Spray 75ML

Gul Wissal

Body Spray 75ML

Devotion

Body Spray 75ML

Product Categories

Men’s Bodyspray
Women’s Bodyspray
Lip Stick
Lip Cream

Contact

hello@thelafz.com

KRISTAL GATE 1, G-05, CARMELAREM, KASVANAHALLI,
Bengaluru(Bangalore) Urban, Karnataka, 560035